Fælles indgangsbøn til gudstjenesten

Herre, vi er kommet her for at møde din kærliged og sandhed.
Send os din helligånd og gør os åbne for, hvad du vil sige til os.
Lad ordet slå rod i vore hjerter, så du lever i os,
og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting.
Amen